Varför man bör skriva ett Testamente

Vill du ha koll på vart dina tillgångar går efter att du har dött? i så fall är det viktigt att skriva et testamente. Med ett testamente kan du klargöra hur du vill ha det efter din död, självklart finns det regler om arvsrätt som måste följas, men det är ändå ett sätt att själv få ha ett finger med i spelet.

[adinserter block=”1″]

Vem ärver Vem?

När någon dör finns det regler att följa om hur arvet ska delas upp. Detta gäller allra främst dig som inte har skrivit något testamente, då ditt arv då följer lagens ord. Om du då inte har någon släkt som är närmare än kusiner, tillfaller hela ditt arv den allmänna arvsfonden. Har du släktingar så delas arvet upp efter den så kallade arvsordningen, där den första arvingen är din make eller maka om du har någon sådan. Om denne sedan där delas era gemensamma tillgångar upp mellan era respektive arvingar. Dock har barn som inte är gemensamma med maken eller makan rätt att få ut sitt arv omedelbart efter din död.

Om du inte är gift, men har sambo är det viktigt att upprätta ett testamente om du vill att din sambo ska kunna ärva dig. Det kan till exempel gälla att denne ska kunna o kvar i er bostad med era barn, om ni har några sådana. Om du annars är ensamstående ärver först och främst dina bröstarvingar dig, det vill säga dina egna barn. Om några sådana inte finns, utreder lagen vem som ska ärva dig, efter olika arvsklasser.

Varför Testamente?

Det är viktigt att uppföra ett testamente om du har speciella åsikter om vart dina tillgångar ska falla, speciellt om du inte har några egna barn eller någon släkt eller om dina familjeförhållanden är speciella. Om du har ett fosterbarn som du vill ska ärva måste det testamenteras, samma gäller om du har en sambo som du vill ska ärva, eller om någon som inte enligt lagen är berättigad arv ska få det ändå. Att skriva ett testamente är också viktigt om du vill att något visst ska tillfalla någon speciell, kanske handlar det om konst eller andra föremål som du önskar ska hamna i någon viss hand. I ett testamente kan du dessutom klargöra vem du vill ska vara boutredningsman eller testamentsexekutor.

Du kan testamentera dina egendomar till vem du vill, men dina bröstarvingar, det vill säga dina barn och deras barn, har alltid rätt hälften av arvslotten, även kallad laglotten. Om du vill att även denna del ska tillfalla någon annan än dina bröstarvingar kan du självklart skriva det i ditt testamente. Då får dina barn välja mellan att antingen respektera det eller om de så önskar gå till domstol och begära jämkning för att få ut sin del av arvet.

Som du kanske märker finns det många anledningar till att skriva testamente om du har speciella önskemål eller krav på dina efterlevande. Om du är gift kan ni även tillsammans skriva ett testamente, eftersom era gemensamma tillgångar då delas efter er död.

Länktips!
Lagen.nu kan du läsa mer om hur ett testamente fungerar och vad det finns för lagar som styr hur det ska utformas.

[adinserter block=”2″]