Hur fungerar en Sjukförsäkring?

Det går inte att försäkra sig mot en sjukdom eller skada, men det går att försäkra sig så att livet blir lättare ekonomiskt sett om sjukdomen skulle vara framme. Att teckna en sjukförsäkring är ett bra sätt att öka chanserna för ett bra liv även som sjuk.

[adinserter block=”1″]

Varför Sjukförsäkring?

Sjukförsäkringens funktion är att hjälpa dig med den ekonomiska biten om du blir sjuk och inte kan arbeta. Att bli sjukskriven kortvarigt kanske inte är något problem för dig, men för de flesta kan en längre sjukskrivning påverkar ekonomin betydligt. När du blir sjuk så är det din arbetsgivare som i regel betalar en så kallade sjuklön under 14 dagar, om du är sjuk längre är det försäkringskassan som tar över ansvaret för att ge dig pengar. Hur stor den summa pengar som du får ar försäkringskassan blir beror på din sjukpenningsgrundande inkomst, även kallad SGI.

Om du behöver sjukpenning gör försäkringskassan först en bedömning om du har rätt till denna, om du har det får du sedan ha den i max 364 dagar under 14 månader. Om du är sjuk längre än så måste du ansöka om förlängd sjukpenning, denna i sin tur får max betalas ut i 550 dagar. Sjukpenningen är aldrig lika hög som en vanlig månadslön och det kan därför bli ekonomiskt kännbart att vara sjuk. Det kan därför vara lämpligt att teckna en extra sjukförsäkring om du känner att du vill vara helt ekonomisk säkrad om du skulle drabbas av en sjukdom av något slag.

Vilka erbjuder extra sjukförsäkringar?

När du köper till en extra sjukförsäkring kan du göra det av försäkringsbolag eller till exempel banker. Vid köpet väljer du vilken storlek eller nivå du vill ha på din sjukförsäkring. Den tillåtna nivån kan variera, för dig som är anställd får du komplettera med upp till 90 % av din normala inkomst och för dig som är egen företagare är den tillåtna nivån i vissa fall så hög som 108 %. Att den som är egen företagare kan få en försäkring som ger mer beror på att dennes lön som tas ut kanske inte alltid är marknadsmässig jämförbar, speciellt inte om företaget befinner sig i en uppstartningsprocess. Denna sjukförsäkrings roll i ditt liv kan vara stor om något skulle inträffa och fördelarna kan vara många om du skulle bli sjuk eftersom du med en egen sjukförsäkring utöver den allmänna kan få bättre ekonomiska förutsättningar.

Å andra sidan handlar det om relativt mycket pengar för den som inte blir sjuk och det är givetvis pengar som skulle kunna sparas på vanligt vis med och användas vid sjukdom. Hur du vill göra är därmed helt upp till dig själv. En annan nackdel är att försäkringen inte alltid kan tecknas av alla, då du del måste ha fyllt 18 år men också ha en bra och normal hälsa för att få den vanliga försäkringspremien. Du kan inte heller teckna försäkringen efter att du har uppnått en viss ålder.

Länktips!
Många försäkringsbolag och banker erbjuder sjukförsäkringar. Läs mer på deras hemsidor om villkor och avgifter. T ex Skandia, Folksam och Länsförsäkringar.

[adinserter block=”2″]