Hur fungerar en Livförsäkring?

Vill du kunna skydda dina nära och kära även om en olycka skulle inträffa dig och ta ditt liv eller din hälsa? Det finns många oförutsebara olyckor som kan inträffa och som kan förändra de ekonomiska situationen för hela familjen. För att skydda sig från sådant kan en livförsäkring vara bra att ha.

[adinserter block=”1″]

I Sverige är det inte jättevanligt att ha en livförsäkring, även om den självklart kan vara både nyttig och behövlig för många. Det på grund av att samhället inte kan skydda och hjälpa med allt vid ett dödsfall hos någon i till exempel familjen. Om en förälder avlider kan det till exempel innebära stora ekonomiska försämringar för en familj då en av försörjarna för familjen försvinner. Det är självklart i sig väldigt jobbigt, men i kombination med sorgen efter dödsfallet kan det vara en katastrof.

Hur fungerar en Livförsäkring?

I huvudsak tecknar man en livförsäkring för att just klara av den ekonomiska biten om någon skulle avlida. du kan teckna en livförsäkring från att du har fyllt 18 år och uppåt. Ofta betalas ersättning ut för dödsfall som inträffar hos försäkrade som är under 65-75 år, beroende på vilket försäkringsbolag som försäkringen är tecknad hos. Livförsäkringen brukar i regel gälla såväl dygnet runt som världen över. Dock kan det vara bra att kola upp hur det ser ut exakt om du ska bo utomlands en längre tid. Pengarna delas i regel ut till den försäkrades make eller maka, men kan också delas ut till barn. Hos de flesta försäkringsbolag kan du också ange en annan person om du så önskar.

Ibland kan även en extra så kallad barnpension ingå i försäkringen, som ger barnen en extra ersättning fram till att de har uppnått en viss ålder. Ersättningen som tas ut från en livförsäkring vid ett dödsfall brukar vara skattefri och kan därmed användas till att betala tillbaka för ett bostadslån eller liknande. Det eftersom försäkringens funktion är att göra den ekonomiska biten hanterbar efter någons död.

Hur stort beloppet som betalas ut är beror på hur hög premie du som försäkringstagare betalar. Desto större premie, desto större belopp betalas ut. Viktigt att veta är också att försäkringen blir dyrare om du är äldre. Du kan också själv påverka din premie, om du vill att ett större belopp ska betalas ut vid eventuell död blir premien högre. Viktigt att komma ihåg när du tecknar en livförsäkring är att se till att den behåller sitt värde. Alltså att om du tecknar en försäkring värd 1 000 000 kronor, så ska den också vara värd motsvarande belopp om tio, tjugo eller trettio år.

Fördelar och Nackdelar

Fördelarna med att ha en livförsäkring är att det blir lättare för dina efterlevande om du skulle råka ut för en olycka och dö. Det negativa är självklart det samma som med alla försäkringar, om ingenting händer är det mycket pengar som har betalats ut till ”ingenting”.

Länktips!
Alla stora försäkringsbolag erbjuder livförsäkringar. På deras hemsidor kan du läsa mer om villkor och kostnader. T ex Folksam, Skandia och Länsförsäkringar.

[adinserter block=”2″]